Skrypt galerii zdjęć z panelem administracyjnym (PHP, Bootstrap, MySQL)
PHP + MySQL

Skrypt galerii zdjęć z panelem administracyjnym (PHP, Bootstrap, MySQL)

Aktualizacja: 27.08.2017

Porada numer 100 na itporady.pl! Poza tym moja (skromna) działalność w pisaniu bloga o tej tematyce sięga 10 lat! Z tej okazji postanowiłem przygotować coś specjalnego. Jeśli posiadasz wiele fotografii, które chcesz komuś pokazać, to ta porada jest dla Ciebie. Stworzymy za chwilę skrypt galerii zdjęć, którą bedziemy mogli zarządzać przez panel administracyjny. Ale to nie wszystko.

Wcześniej omówiliśmy "galerię z efektem Highslide" i drugą, bardziej rozbudowaną wersję "galerii z efektem Highslide z sortowaniem i paginacją". Przyjrzyjmy się, co tym razem będzie obejmował skrypt galerii zdjęć. Jest to wersja 3.

Opis galerii

 • Skrypt galerii zdjęć - prezentacja zdjęć z opisami, umieszczonych w różnych kategoriach,
 • Panel administracyjny - zarządzanie zdjęciami (usuwanie, dodawanie zdjęć, dodawanie opisów do zdjęć, wybór kategorii dla zdjęć) i kategoriami (usuwanie, dodawanie),
 • Bootstrap - zastosowałem responsywność (galeria i panel są dostosowane do urządzeń mobilnych, smartfonów itp.) oraz kilka gotowych elementów CSS,
 • Panel administracyjny na sesjach (login: admin, hasło: admin),
 • Baza danych MySQL lub PostgreSQL - przygotowałem dwie wersje.

Struktura plików

 • / - pliki skryptu galerii zdjęć, pliki panelu administracyjnego,
 • /img - zdjęcia z galerii,
 • /dist - pliki Bootstrapa.

1. Plik galerii zdjęć (galeria.php)

Poniżej pierwszy plik "galeria.php". Wyświetla on dostępne kategorie, następnie zdjęcia. Na początku pokażę, jak będzie wyglądał nagłówek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Galeria zdjęć wykorzystująca PHP, HTML 5, CSS 3, Bootstrap">
  <meta name="author" content="itporady.pl">
  <title>GZ galeria zdjęć</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  
  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container">
<!-- Static navbar -->

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
<div class="container-fluid">

<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
	<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
	<span class="icon-bar"></span>
	<span class="icon-bar"></span>
	<span class="icon-bar"></span>
</button>

<a class="navbar-brand" href="kokpit.php">GZ galeria zdjęć</a>
</div>

<div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
	<li><a href="kokpit.php">Kokpit</a></li>  
  <li><a href="galeria.php">Zobacz galerię</a></li>
  </ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div><!--/.container-fluid -->
</nav>

Zdefiniowaliśmy tytuł strony, lokalizację plików JavaScript oraz menu. Teraz część pierwsza kodu PHP. Jeśli nie wybrano kategorii, to wyświetlana jest ich lista:

<?php
//jeśli nie wybrano kategorii, czyli krok 1/2 to...
$zmienna = 'zmienna';
$kategoria = $_GET['kategoria'];
if( !$kategoria ){
?>

<div class="page-header">
	<h1>Kategorie zdjęć</h1>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">

<table class="table">
<thead>
<tr>
	<th>ID</th>
	<th>Nazwa kategorii</th>
	<th>Opcje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT * FROM kategorie;");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<tr>';
	echo '<td>'.$tabela['id'].'</td><td>'.$tabela['nazwa'].'</td>'; 
	echo '<td><a href="galeria.php?kategoria='.$tabela['id'].'" type="button" class="btn btn-xs btn-primary">Przejdź do kategorii</a></td>';
	echo '</tr>';
}

mysql_close($connect);
?>
</tbody>
</table>

</div>
</div>

Jeśli użytkownik wybrał kategorię, to pokazujemy zdjęcia z wybranej kategorii:

<?php
//jeśli wybrano kategorię, czyli krok 2/2 to...
}else{

//pobieranie danych do połączenia
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT nazwa FROM kategorie WHERE id = '$kategoria';");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<div class="page-header"><h1>Zdjęcia w kategorii: "'.$tabela['nazwa'].'" </h1><a href="galeria.php" class="btn btn-xs btn-primary">Przejdź do innej kategorii</a></div><div class="row"><div class="col-md-12">';
}

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT * FROM zdjecia WHERE id_kategorii = '$kategoria';");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<div class="col-xs-6 col-md-3"><a href="img/'.$tabela['id'].'.jpg" class="thumbnail"><img src="img/'.$tabela['id'].'.jpg" alt="">&nbsp;'.$tabela['nazwa'].'</a></div>';
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);
?>
</tbody>
</table>

</div>
</div>

<?php } ?>

</div> <!-- /container -->

<!-- Bootstrap core JavaScript
================================================== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

Na końcu jeszcze załączyliśmy bibliotekę jQuery. Przejdźmy do panelu administracyjnego.

2. Panel administracyjny (index.php, kokpit.php)

Na początku instrukcje dla bazy danych. Posłużymy się tylko bazą MySQL (PostgreSQL udostępniam jako opcję dodatkową do pobrania).

2.1. Instrukcje MySQL (instrukcje.txt)

Te polecenia utworzą nam w bazie danych odpowiednie tabele. Należy przejść na przykład do phpmyadmin, tam wybrać opcję "Import" i wkleić poniższy kod.

CREATE TABLE kategorie (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nazwa VARCHAR (20) not null,
  PRIMARY KEY (id)
)


CREATE TABLE zdjecia (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_kategorii int not null,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (id_kategorii)
  REFERENCES kategorie(id)
)

CREATE TABLE uzytkownicy (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  login VARCHAR (128) not null,
  haslo VARCHAR (128) not null,
  PRIMARY KEY (id)
)

INSERT INTO 'uzytkownicy' ('login', 'haslo') VALUES ('admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3');

Tworzymy 3 tabele: kategorie, zdjęcia, użytkownicy. Umieszczamy w tabeli "użytkownicy" nowy rekord o ID 1, nazwa to admin, hasło to admin (zakodowane w md5).

2.2. Formularz do logowania (index.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym

Jeżeli będziemy chcieli się zalogować do panelu administracyjnego, to pierwszym krokiem będzie zalogowanie się. Także musimy zdefiniować formularz z polem "login" i "hasło", potem po wysłaniu danych, połączyć się z bazą danych i sprawdzić czy są dane tu i tu zgodne ze sobą.

<?php
//wlaczenie bufora wyjsciowego
ob_start();
//rozpoczyna sesje
session_start();
//pobiera dane do bazy danych
require 'polaczenie.php';
?><!-- ...Tutaj jest head, menu... -->

<div class="page-header">
	<h1>Panel logowania</h1>
</div>

Inicjujemy sesję i pobieramy dane do bazy danych z pliku "polaczenie.php".

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<?php
//funkcja do wylogowania
switch($_GET['p']){
	case 'wyloguj':
		session_destroy();
		$_SESSION = array ();
		echo '<div class="alert alert-success">Zostałeś wylogowany.</div>';
	break;
}

//SKRYPT LOGOWANIA
//dane z formularza
$login = htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['login']));
$pass = mysql_real_escape_string($_POST['haslo']);

if( $_POST['send'] == 1 ){
	//sprawdza, czy wszystkie pola sa wypelnione
	if( !$login or empty($login) ){
		die ('<div class="alert alert-danger">Wypełnij pole z nazwą użytkownika. <a href="index.php" class="alert-link">Wróć do formularza</a>.</div>');
  }

  if( !$pass or empty($pass) ){
    die ('<div class="alert alert-danger">Wypełnij pole z hasłem. <a href="index.php" class="alert-link">Wróć do formularza</a>.</div>');
  }

	//koduje haslo
  $pass = md5($pass);
  
  //sprawdza, czy uzytkownik istnieje w bazie danych
  $userExists = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM uzytkownicy WHERE login = '$login' AND haslo = '$pass'"));

	//jesli uzytkownik nie istnieje, to...
  if ($userExists[0] == 0) {
    // Użytkownik nie istnieje w bazie
    echo '<div class="alert alert-danger">Podany użytkownik nie istnieje. <a href="index.php" class="alert-link">Wróć do formularza</a>.</div>';
  }

	//jesli uzytkownik istnieje, to...
  else {
  	//przypisz pobrane dane do sesji
  	$_SESSION['login'] = $login;
    $_SESSION['pass'] = $pass;
		//przekieruj uzytkownika do kokpitu
    header ('Location: kokpit.php');
  }
}

//wyswietla formularz do logowania
else {
?>

<form method="post" action="index.php" class="form-horizontal">
<div class="form-group">
	<label for="login" class="col-sm-2 control-label">Nazwa użytkownika</label>
  <div class="col-sm-4">
		<input type="text" class="form-control" name="login" id="login">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
	<label for="haslo" class="col-sm-2 control-label">Hasło</label>
  <div class="col-sm-4">
		<input type="password" class="form-control" name="haslo" id="haslo">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-4">
   <input type="submit" value="Zaloguj się" class="btn btn-default">
  </div>
 </div>
<input type="hidden" name="send" value="1" />
</form>

<?php
}
?>

</div>
</div>

</div> <!-- /container -->

<!-- Bootstrap core JavaScript
================================================== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html><?php ob_end_flush(); ?>

Jeśli dane z formularza zgadzają się z danymi w bazie danych, to użytkownik zostaje zalogowany i przenosimy go do kokpitu administratora. Jeśli dane są błędne, to wyświetla się komunikat z błędem. Pora na plik z danymi do połączenia z bazą danych MySQL, "polaczenie.php":

<?php
//definiuje połączenie, tutaj trzeba wpisać dane do połączenia
$connect = @mysql_connect('localhost', 'NAZWA_UZYTKOWNIKA', 'HASLO_UZYTKOWNIKA') or die('<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy połączeniu.</div>');

$baza = mysql_select_db("NAZWA_BAZY_DANYCH", $connect) or die('<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy wybraniu bazy danych.</div>');
?>

2.3. Dodaj kategorię (dodajkategorie.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym
<?php
//sprawdzenie, czy uzytkownik jest zalogowany
if (empty($_SESSION['login']) || empty($_SESSION['pass'])) {
	header('Location: index.php');
}
?><div class="page-header">
	<h1>Dodaj kategorię</h1>
</div>

<?php
//sprawdzenie, czy jest wysłany formularz
$nazwa = $_POST['nazwa'];
if( $nazwa ){

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("INSERT INTO kategorie SET nazwa = '$nazwa';");

//wyświetlenie komunikatu o powodzeniu, lub niepowodzeniu
if( $sql ){
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Kategoria "'.$nazwa.'" została pomyślnie dodana.</div>'; 
} else {
  echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy dodawaniu kategorii "'.$nazwa.'".</div>';
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);

}
?>

<div class="row">
<div class="col-md-5">

<form action="kokpit.php?p=dodajkategorie" method="post">
<div class="form-group">
	<label for="nazwa">Podaj nazwę nowej kategorii</label>
  <input type="text" id="nazwa" name="nazwa" class="form-control" required>
</div>

 <button type="submit" class="btn btn-primary">Dodaj kategorię</button>
</form>

</div>
</div>

2.4. Dodaj zdjęcie (dodajzdjecia.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym

Formularz z możliwością zaznaczenia kilku zdjęć i wysłania ich na serwer. Skrypt pobiera ostatnio przyznany identyfikator zdjęcia, zwiększa go o 1. Uzyskany ID to nowa nazwa zdjęcia na serwerze i identyfikator zdjęcia w bazie danych. Oprócz tego można wybrać kategorię z listy rozwijanej.

<?php
//sprawdzenie, czy uzytkownik jest zalogowany
if (empty($_SESSION['login']) || empty($_SESSION['pass'])) {
	header('Location: index.php');
}
?><div class="page-header">
	<h1>Dodaj zdjęcia</h1>
</div>


<?php 
//sprawdzenie, czy jest wysłany formularz
if( $_POST ){

//deklarowanie zmiennych
$kategoria = $_POST['kategoria'];

//DODANIE PLIKU DO BAZY DANYCH
//pobieranie danych do połączenia
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie - pobiera ostatni ID z tabeli zdjęcia
$sql = mysql_query("SELECT MAX(id) FROM zdjecia;");
while( $row = mysql_fetch_array($sql) ){
	//przypisuje ostatni ID zmiennej $najwiekszeID i powiększa o 1
	$najwiekszeID = $row[0]+1;
}
	
//WYSYŁANIE PLIKU NA SERWER
for( $i=0; $i<count($_FILES['plik']['size']); $i++ ){ 

if( strstr($_FILES['plik']['type'][$i], 'image')!==false ){ 

	//zmienia nazwę pliku, by zgadzały się z ID w bazie danych
	$file = 'img/'.$najwiekszeID.'.jpg'; 
	//wysyła plik na serwer
	move_uploaded_file($_FILES['plik']['tmp_name'][$i], $file); 

	//dodaje wpis do bazy danych
	$sql = mysql_query("INSERT INTO zdjecia SET id_kategorii = '$kategoria';");
	//wyświetlenie komunikatu o powodzeniu, lub niepowodzeniu
	if( $sql ){
		echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Zdjęcia zostały zapisane w bazie danych.</div>'; 
	} else {
		echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy zapisie zdjęć do bazy danych.</div>';
}

	//wyświetla komunikat o powodzeniu
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Zdjęcia zostały zapisane na serwerze.</div>';
	//zwiększa ID dla kolejnych zdjęć w pętli
	$najwiekszeID++;
} 
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);

}
?>


<div class="row">
<div class="col-md-5">

<form action="kokpit.php?p=dodajzdjecia" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
	<label for="kategoria">Wybierz kategorię</label>
  <select id="kategoria" name="kategoria" class="form-control">
<?php
//pobieranie danych do połączenia
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT id, nazwa FROM kategorie;");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<option value="'.$tabela['id'].'">'.$tabela['nazwa'].'</option>'; 
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);
?>
	</select>
</div>

<div class="form-group">
	<label for="pliki">Wybierz zdjęcia</label>
  <input type="file" id="pliki" multiple="multiple" name="plik[]">
</div>

 <button type="submit" name="wyslij" class="btn btn-primary">Dodaj zdjęcia</button>
</form>

</div>
</div>

2.5. Edytowanie zdjęć (edytujzdjecia.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym

W tym miejscu będziemy mogli wybrać kategorię. Następnie z wybranej kategorii usunąć zdjęcie lub dodać do niego opis.

<?php
//sprawdzenie, czy uzytkownik jest zalogowany
if (empty($_SESSION['login']) || empty($_SESSION['pass'])) {
	header('Location: index.php');
}
?><div class="page-header">
	<h1>Dodaj zdjęcia</h1>
</div>


<?php 
//sprawdzenie, czy jest wysłany formularz
if( $_POST ){

//deklarowanie zmiennych
$kategoria = $_POST['kategoria'];

//DODANIE PLIKU DO BAZY DANYCH
//pobieranie danych do połączenia
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie - pobiera ostatni ID z tabeli zdjęcia
$sql = mysql_query("SELECT MAX(id) FROM zdjecia;");
while( $row = mysql_fetch_array($sql) ){
	//przypisuje ostatni ID zmiennej $najwiekszeID i powiększa o 1
	$najwiekszeID = $row[0]+1;
}
	
//WYSYŁANIE PLIKU NA SERWER
for( $i=0; $i<count($_FILES['plik']['size']); $i++ ){ 

if( strstr($_FILES['plik']['type'][$i], 'image')!==false ){ 

	//zmienia nazwę pliku, by zgadzały się z ID w bazie danych
	$file = 'img/'.$najwiekszeID.'.jpg'; 
	//wysyła plik na serwer
	move_uploaded_file($_FILES['plik']['tmp_name'][$i], $file); 

	//dodaje wpis do bazy danych
	$sql = mysql_query("INSERT INTO zdjecia SET id_kategorii = '$kategoria';");
	//wyświetlenie komunikatu o powodzeniu, lub niepowodzeniu
	if( $sql ){
		echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Zdjęcia zostały zapisane w bazie danych.</div>'; 
	} else {
		echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy zapisie zdjęć do bazy danych.</div>';
}

	//wyświetla komunikat o powodzeniu
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Zdjęcia zostały zapisane na serwerze.</div>';
	//zwiększa ID dla kolejnych zdjęć w pętli
	$najwiekszeID++;
} 
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);

}
?>


<div class="row">
<div class="col-md-5">

<form action="kokpit.php?p=dodajzdjecia" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
	<label for="kategoria">Wybierz kategorię</label>
  <select id="kategoria" name="kategoria" class="form-control">
<?php
//pobieranie danych do połączenia
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT id, nazwa FROM kategorie;");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<option value="'.$tabela['id'].'">'.$tabela['nazwa'].'</option>'; 
}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);
?>
	</select>
</div>

<div class="form-group">
	<label for="pliki">Wybierz zdjęcia</label>
  <input type="file" id="pliki" multiple="multiple" name="plik[]">
</div>

 <button type="submit" name="wyslij" class="btn btn-primary">Dodaj zdjęcia</button>
</form>

</div>
</div>

2.6. Usuń kategorię (usunkategorie.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym

Tutaj wyświetlą się nam wszystkie kategorie. W tabelce wyświetli się opcja usunięcia wybranej.

<?php
//sprawdzenie, czy uzytkownik jest zalogowany
if (empty($_SESSION['login']) || empty($_SESSION['pass'])) {
	header('Location: index.php');
}
?><div class="page-header">
	<h1>Usuń kategorię</h1>
</div>

<?php
//sprawdzenie, czy jest zmienna
$nazwa = $_GET['nazwa'];
if( $nazwa ){

require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("DELETE FROM kategorie WHERE id = '$nazwa';");

if( $sql ){
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">Kategoria "'.$nazwa.'" została pomyślnie usunięta.</div>'; 
} else {
  echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">Błąd przy usuwaniu kategorii o identyfikatorze "'.$nazwa.'".</div>';
}


mysql_close($connect);

}
?>

<div class="row">
<div class="col-md-12">

<table class="table">
<thead>
<tr>
	<th>ID</th>
	<th>Nazwa kategorii</th>
	<th>Opcje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
require( 'polaczenie.php' );

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT * FROM kategorie;");

//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){ 
	echo '<tr>';
	echo '<td>'.$tabela['id'].'</td><td>'.$tabela['nazwa'].'</td>'; 
	echo '<td><a href="kokpit.php?p=usunkategorie&nazwa='.$tabela['id'].'" type="button" class="btn btn-xs btn-danger">Usuń kategorię</a></td>';
	echo '</tr>';
}

mysql_close($connect);
?>
</tbody>
</table>

</div>
</div>

2.7. Kokpit (kokpit.php)

Galeria zdjęć z panelem administracyjnym

Tutaj po prawidłowym zalogowaniu użytkownika wyświetla się komunikat powitalny, a także linki umożliwiające edycję zdjęć/kategorii.

<?php
	session_start();
	require_once('polaczenie.php');

//sprawdzenie, czy uzytkownik jest zalogowany
if (empty($_SESSION['login']) || empty($_SESSION['pass'])) {
	header('Location: index.php');
}
?><!-- ...Tutaj jest head, menu... -->

<?php
switch($_GET['p']){
	case 'dodajzdjecia':
		include('dodajzdjecia.php');
	break;
	case 'dodajkategorie':
		include('dodajkategorie.php');
	break;
	case 'edytujzdjecia':
		include('edytujzdjecia.php');
	break;
	case 'usunkategorie':
		include('usunkategorie.php');
	break;
	default:
		echo '<div class="jumbotron"><h1>Witaj!</h1><p>Znajdujesz się w panelu administratora. Możesz tutaj dodawać/usuwać zdjęcia i kategorie. Wybierz pozycję z menu w prawym górnym rogu.</p></div>'; 
}
?>

</div> <!-- /container -->

<!-- Bootstrap core JavaScript
================================================== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

3. Bootstrap

Plików z Bootstrapa nie będę załączał. Jest to framework, zawiera gotowe rozwiązania odnośnie responsywności i elementów CSS.

4. Arkusz stylów CSS (style.css)

W arkuszu nie ma dużo kodu, zaledwie kilka linijek. Resztę stylów załatwia Bootstrap.

body {
 padding-top: 20px;
 padding-bottom: 20px;
}

.navbar {
 margin-bottom: 20px;
}

a.thumbnail img{
	height:200px;
}

Podsumowanie

Wersja PostgreSQL: dostępna do pobrania tutaj.

Utworzyliśmy responsywną galerię zdjęć z podziałem na kategorie. Jest oparta na bazie danych MySQL lub PostgreSQL. Zawiera panel administracyjny (tak zwany "Kokpit") umożliwiający dodawanie / usuwanie zdjęć i kategorii, a także na dodawanie / zmianę opisu zdjęć. Panel administracyjny jest oparty na sesjach.

W przypadku pytań zachęcam do zostawiania komentarzy pod poradą.

Autor: . Tagi: , , , , , , , . Źródło obrazka porady: własne

50
Dodaj komentarz

avatar
31 Comment threads
19 Thread replies
6 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
30 Comment authors
cavaleckubeksonvrixemnSławekJacek Recent comment authors
najnowszy najstarszy oceniany
cavalec
Gość
cavalec

jaka nazwą nazwać bazę danych?

Paweł
Gość

Zacznijmy od początku, na dzień dobry coś takiego: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in....... bla bla bla zastąpiłem w polaczenie.php stary kod taki: /****************************************************** * konfiguracja połączenia z bazą danych ******************************************************/ function connection() { // serwer $mysql_server = "localhost"; // admin $mysql_admin = "login"; // hasło $mysql_pass = "haslo"; // nazwa baza $mysql_db = "nazwa_bazy"; // nawiązujemy połączenie z serwerem MySQL @mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysql_pass) or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); // łączymy się z bazą danych @mysql_select_db($mysql_db) or die('Błąd wyboru bazy danych.'); } śmiga .. tylko teraz problem następujący: Notice: Undefined index: p in /home/-------------------/public_html/index.php on… Czytaj więcej »

kubekson
Gość
kubekson

Ja zrobić aby zamiast 1.jpg 2.jpg plik był wysyłany z oryginalną nazwą na serwer + jego nazwa do bazy mysql??

vrixemn
Gość
vrixemn

Mam problem z kodowaniem:
Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /home/vrixemn/www/galeria/index.php on line 68

$login = htmlspecialchars($_POST['login']);
$pass = $_POST['haslo'];

-----------------------------------------------------------------------------------

Fatal error: Call to undefined function pg_NumRows() in /home/vrixemn/www/galeria/index.php on line 85

$userExists = pg_NumRows(pg_query("SELECT COUNT(*) FROM uzytkownicy WHERE login = '$login' AND haslo = '$pass'"));

Sławek
Gość
Sławek

Jak dodać pole opis w dodajzdjecia.php?

Paweł
Gość

Ja to całkowicie inny problem napotkałem.. :D mianowicie:

Błąd przy zmianie opisu do zdjęcia "2".

zero dodatkowego komunikatu, błędu ktoś? coś?

Bartek
Gość
Bartek

jeszcze też niezadeklarowany index send ja czytałem że trzeba dać isset ale ja dam isset to się skrypt psuje

Bartek
Gość
Bartek

Nie działa mi ten panel ponieważ wyskakuje mi że nie zadeklarowane są indeksy p, login, pass,kategorie,i jak zdjęcie dodaje to wyskakują mi dwa alerty i w kokpicie też niezadeklarowany index p

Hubert
Gość
Hubert

witam,
logowanie, upload działa.
chciałem wyświetlić galerie jako posty( kategoria byłaby datą osobnego posta).
Byłbyś wstanie pomóc mi wyświetlić kategorie i zdjęcia z niej jedna pod drugą ?
<?php

require( 'polaczenie.php' );

$zap = mysql_query("SELECT * FROM kategorie;");
while( $tab = mysql_fetch_array($zap) ){

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT * FROM kategorie;");
//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){
echo 'Zdjęcia w kategorii: "'.$tabela['nazwa'].'"';
}

//definiuje zapytanie
$sql = mysql_query("SELECT * FROM zdjecia;");
//wyświetla wynik
while( $tabela = mysql_fetch_array($sql) ){
echo '

 '.$tabela['nazwa'].'';
}

}

//zamknięcie połączenia
mysql_close($connect);
?>

Bongo
Gość

Witam tak wiec wszystko dziala tylko nie wyswietla zdjec w galerii?

http://pruba2.y0.pl/galeria.php?kategoria=class=

Bongo
Gość

MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE kategorie (
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT' at line 2"

Adrian
Gość
Adrian

Cześć mam błąd przy usuwaniu KATEGORII jeśli są w niej zdjęcia wyskakuje błąd

Błąd przy usuwaniu kategorii o identyfikatorze "1".

Czy ktoś wie jak to można naprawić ?

Damian
Gość
Damian

Witam udostępniłbyś działającą bazę danych proszę bo kombinuje jak koń pod górę i zawsze wywala mi jakiś błąd ;/

Damian
Gość
Damian

#1064 - Something is wrong in your syntax obok 'CREATE TABLE zdjecia (
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
id_kategorii in' w linii 8

Jacek
Gość
Jacek

Witam
Czy mogę Autora prosić o kontakt mailowy? potaron@o2.pl

Adrian
Gość
Adrian

Witam, Mam problem z dodaniem użytkownika do bazy danych po wpisaniu tego kody CREATE TABLE uzytkownicy ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, login VARCHAR (128) not null, haslo VARCHAR (128) not null, PRIMARY KEY (id) ) INSERT INTO 'user' ('id', 'login', 'haslo') VALUES (1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3'); W Bazie Danych wyskakuje mi ten błąd: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''user' ('id', 'login', 'haslo') VALUES (1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a8' at line 1 Czy mógłbym prosić o pomoc ? lub jakieś wskazówki… Czytaj więcej »

Adrian
Gość
Adrian

Cześć,

Dzięki za szybką odpowiedź, wszystko działa już poprawnie, ale czy mógłbyś pokazać jakiś przykład jak można połączyć ten skrypt z "galerię z efektem Highslide" zmieniam te atrybuty ale nie działa, pewnie nie w tym miejscu to robię

edytuję ten kod:

echo ' '.$tabela['nazwa'].'';

lub czy mógłbyś doradzić w jaki łatwy sposób można wprowadzić do tych zdjęć jakiegoś "lightbox'a"

P.S MEGA ROBOTA DZIĘKI !

Roman
Gość

Witam serdecznie. Ja mam całkowicie inny problem z dodawaniem zdjec do bazy. Mianowicie jak dodaje pojedyncze zdjecie t ojest ok, ale niestety przy dodawaniu kilku nic nie jest dodawane. Moze server www ma jakies ustawienie odnosnie ilosci ladowanych plikow

Kamil
Gość
Kamil

Czy mógł podesłać dokładną instrukcje, jak do tej galerii dodać efekt highslide? Bo dodanie klasy "highslide" do atrybutu zdjęcia + "silnik skryptu" nie działa.

PS: Błąd przy dodaniu opisu do zdjęcia.

zby
Gość

Jak zrobić opis do zdjęcia?
Dobrze by było wiedzieć.

Tomasz
Gość

Gratuluję przede wszystkim porady nr 100 :) No i po za tym bardzo dobry wpis, wyjaśniony krok po kroku, z komentarzami w kodzie- tak jak powinno się pisać :)

FotoGuzik
Gość

Jak zwykle konkretna, jasno przedstawiona porada. Przy okazji gratuluję 100 wpisów i 10 lat i życzę 1000 wpisów i 100 lat :)

kamil
Gość
kamil

No to teraz z innej beczki... Mam problem w kokpicie... klikam na "dodaj kategorię" a wywala mnie do panelu logowania... "dodaj zdjęcia" to samo.... Zachowuje się tak jakbym nie był zalogowany do kokpitu. Dodam, że nawigacja jest prawidłowo napisana. jakies pomysły???

Paweł
Gość
Paweł

Witam, przyłączę się do tematu.
Nie jestem tak w temacie by coś samemu napisać lub poprawić.
Do bazy zaimportowałem po kolei każdą cześć z osobna ale mam błąd z częścią zdjęcia, nie mogę wykonać zapytania SQL.
Mam błąd:
#1005 - Can't create table 'wizart2.zdjecia' (errno: 150)
http://46.149.222.22/~pszafarz/!tmp/errno150.jpg
Ma może ktoś na to rozwiązanie.
Próbowałem wszystkiego co jest tu opisane ale zawsze jest błąd.

Wojtek
Gość

Siemka, mam pewien problem. Jak importuje plik .sql (instrukcje.txt zamienione na instrukcje.sql) Wyskakuje mi: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii VARC' at line 8

Bardzo potrzebuje tego skryptu, a mało ogarniam php i bazy danych..

Miro
Gość
Miro

Fajny skrypt, choć brakuje mi sortowania zdjęć, czy da się coś takiego zrobić?

gienek
Gość
gienek

Czy łatwo jest połączyć tę galerię z efektem Highslide??

Pozdrawiam

Rafał
Gość
Rafał

Może ktoś wrzucić bazę danych, która działa?

Michał
Gość
Michał

Rozwiązanie problemu jest bardzo proste: [code] CREATE TABLE kategorie ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazwa VARCHAR (20) not null, PRIMARY KEY (id) ) CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii VARCHAR (20) not null, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (id_kategorii) REFERENCES kategorie(id) ) CREATE TABLE uzytkownicy ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, login VARCHAR (128) not null, haslo VARCHAR (128) not null, PRIMARY KEY (id) ) INSERT INTO uzytkownicy (id, login, haslo) VALUES (1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3'); [/code]

Mat
Gość
Mat

Dla opornych udostepniam skrypt bazy zdjec zeby go uruchomic nalezy wczesniej utworzyc baze zdjecia: use zdjecia; CREATE TABLE kategorie ( id int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazwa VARCHAR (20) not null, PRIMARY KEY (id) )type=innoDB; CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii int unsigned not null REFERENCES kategorie(id), PRIMARY KEY (id,id_kategorii), opis varchar(20) )type=innoDB; CREATE TABLE uzytkownicy ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, login VARCHAR (128) not null, haslo VARCHAR (128) not null, PRIMARY KEY (id) ) type=InnoDB; w związku z dodaniem do tabeli zdjecia pola opis nalezy odpowiednio zmienic zapytanie Update opisu zdjecia w skrypcie edytujzdjecia.php… Czytaj więcej »

Karol
Gość
Karol

Czy może ktoś udostępnić działającą bazę?

paweł
Gość
paweł

Czy można bazę w formacie sql

Mat
Gość
Mat

Racja żle się wyraziłem :) a problem faktycznie stary jak świat choć się z nim nie spotkalem, wystarczy prosta zmiana w php.ini.

Krzysztof
Gość

Witam. Naprawdę fajny skrypt, choć przy tworzeniu bazy pojawiły się mi błędy: 1. Przy zakładaniu tabeli nie powinno być przecinka po: PRIMARY KEY (id) 2. Przy kluczu obcym: FOREIGN KEY (id_kategorii) REFERENCES kategorie(id) musi być taki sam Id w kategoriach jak id_kategorii to znaczy, że musimy ustawić np int(11), a obecnie jest inaczej. Więc z tabeli zdjęcia należy zmienić z VARCHAR (20) na int(11) i baza zadziała. Jak by było możliwe połączenie tej galerii z poprzednią, aby było możliwa nawigacja. Tak jak w galerii z efektem Highslide z sortowaniem i paginacją. A to by była już owa wisienka na torcie.… Czytaj więcej »

Dawid
Gość

moja baza tak wygląda CREATE TABLE kategorie ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazwa VARCHAR (20) not null, PRIMARY KEY (id), ) CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii int (11) not null, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (id_kategorii), REFERENCES kategorie(id), ) CREATE TABLE uzytkownicy ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, login VARCHAR (128) not null, haslo VARCHAR (128) not null, PRIMARY KEY (id), ) INSERT INTO 'user' ('id', 'login', 'haslo') VALUES (1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3'); ale i tak pokazuje się błąd #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to… Czytaj więcej »

Krzysiek
Gość
Krzysiek

Dawid
Nie jestem ekspertem, ale masz za dużo przecinków.
1. usuń ostatni przecinek w tabeli uzytkownicy oraz kategorie (tzn. PRIMARY KEY (id)
2. W tabeli zdjecia w kluczu obcym tez nie powinno być przecinka
FOREIGN KEY (id_kategorii)
REFERENCES kategorie(id)
Sprawdź czy zadziała

Dawid
Gość

i nic lipa. przecinki usunięte a i tak wywala błąd. #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii int (11) n' at line 7 ładuję bazę taką CREATE TABLE kategorie ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazwa VARCHAR (20) not null, PRIMARY KEY (id) ) CREATE TABLE zdjecia ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_kategorii int (11) not null, PRIMARY KEY (id) FOREIGN KEY (id_kategorii) REFERENCES kategorie(id) ) CREATE TABLE uzytkownicy… Czytaj więcej »

Sake
Gość
Sake

Baza nie działa ani jedna wersja ani druga. Dawid ma rację coś tu jest nie tak. Można poprosić o poprawną bazę? lub o dokładną instrukcję jak to można zainstalować?