Laravel Valet Nginx error 413

Laravel Valet Nginx error 413

PHP + MySQL macOS Data aktualizacji: 18.12.2020 11:57

Laravel Valet Nginx error 413

Jeżeli korzystasz z Laravel Valet możesz trafić na ten błąd. Dotyczy on wysyłanego pliku, który jest zbyt duży. Rozwiązaniem jest zmiana limitów.

Laravel Valet domyślnie instaluje się w lokalizacji:

cd ~/.config/valet

W katalogu Nginx znajdują się pliki konfiguracyjne dla naszych stron, np. example.dev. W nich możemy zmieniać limity dla wysyłanych plików (jeżeli nie ma parametru client_max_body_size to należy go dodać w nowej linii):

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name example.dev;
    root /;
    charset utf-8;
    client_max_body_size 500M;

Na koniec pozostaje restart Valet:

valet restart

Autor: Bartosz Stefanicki. Data publikacji: 03.01.2019 10:13. Tagi: terminal , macos , laravel , valet , nginx .

Komentarze