Aktualizacja repozytoriów w systemie Linux Ubuntu

Aktualizacja repozytoriów w systemie Linux Ubuntu

Linux Data aktualizacji: 15.12.2019

Aktualizacja repozytoriów w systemie Linux Ubuntu

Repozytorium to miejsce w którym przechowuje się i jednocześnie udostępnia dokumenty. Odnosi się do różnych zasobów cyfrowych - baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych w Internecie.

System Linux posiada własne repozytoria, które służą za bazę udostępnianych aplikacji. W przypadku chęci zaktualizowania tego systemu, należy zachować aktualność tej bazy - niektóre repozytoria okażą się przestarzałe, kolejne nowe zostaną dodane do listy. Poza tym, system będzie wówczas pobierał programy dla aktualnej wersji systemu, co poprawi jego stabilność i lepsze wykorzystanie zasobów.

Aby dodać nowe repozytoria, postępuj według poniższych wskazówek:

  1. otwieramy terminal (Menu > Programy > Akcesoria > Terminal)

  2. wydajemy komendę:

    sudo gedit /etc/apt/sources.list
  3. otworzy się edytor tekstowy z listą repozytoriów dla systemu

  4. kasujemy wszystko a następnie wklejamy nową listę

  5. klikamy przycisk Zapisz oraz zamykamy edytor

  6. teraz wprowadzimy komendę, dzięki której system odświeży informację o posiadanych pakietach:

    sudo apt-get update

Możemy być teraz spokojni podczas instalowania nowych pakietów, gdyż nasz system posiada obecnie odświeżoną bazę o dostępnych aplikacjach.

Autor: Bartosz Stefanicki. Data publikacji: 10.09.2010. Tagi: aktualizacja, linux, linux ubuntu, system operacyjny. Źródło obrazka porady: Logo Ubuntu.

Ranking hostingów 2020

Komentarze