Funkcja do obliczania cosinusów w PHP

Funkcja do obliczania cosinusów w PHP

PHP + MySQL Data aktualizacji: 18.12.2019

Funkcja do obliczania cosinusów w PHP

Poniżej załączam funkcję napisaną w języku PHP do obliczania cosinusów, być może komuś się przyda. Myślę, że warto publikować takie "zagadkowe porady".

Funkcja w PHP - obliczanie cosinusa

Na początek definiujemy funkcję w PHP i nazywamy ją "cosinus".

<?php
function cosinus( $input ) {
  return cos(deg2rad($input));
}
?>

Zmienna $input to wartość, która ma zostać obliczona przez tę funkcję. Następnie return zwraca wynik z obliczeń.

Przykład

Teraz trochę trudniejszy przykład. Mamy napisać funkcję, która oblicza wartość cos(k)+cos(k+10)+.....+cos(k+90) dla podanego w stopniach kąta k, wywołuje tę funkcję dla wartości parametrów podanych w formularzu.

<form action="?" method="post">
  <input type="text" name="formularz">
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form> 

<?php
function cosinus( $input ) {
  $suma = 0;

  for( $licznik = 1; $licznik <= 9; $licznik++ ) {
    $suma = $suma + cos(deg2rad($input));
    $input = $input+10;
  }

  return $suma;
}

$form = $_POST['formularz'];

if( !isset($form) )
exit('Podaj kąt do obliczenia');

$filtr = '/^[0-9]+$/';
if( !preg_match($filtr, $form) || $form=="" )
exit('Nie wprowadzono liczby');

echo cosinus($form);
?>

Dodatkowo zabezpieczymy wywołanie przed podaniem w formularzu innych znaków, nie cyfr, oraz informację o błędzie gdy zostanie przesłany pusty formularz.

Autor: Bartosz Stefanicki. Data publikacji: 24.10.2014. Tagi: formularze, html, php. Źródło obrazka porady: Pixabay.

Ranking hostingów 2020

Komentarze