Funkcja do obliczania cosinusów w PHP
PHP + MySQL

Funkcja do obliczania cosinusów w PHP

Aktualizacja: 18.08.2017

Poniżej załączam funkcję napisaną w języku PHP do obliczania cosinusów, być może komuś się przyda. Myślę, że warto publikować takie "zagadkowe porady".

Funkcja w PHP - obliczanie cosinusa

Na początek definiujemy funkcję w PHP i nazywamy ją "cosinus".

<?php
function cosinus( $input ) {

	return cos(deg2rad($input));

}
?>

Zmienna $input to wartość, która ma zostać obliczona przez tę funkcję. Następnie return zwraca wynik z obliczeń.

Przykład

Teraz trochę trudniejszy przykład. Mamy napisać funkcję, która oblicza wartość cos(k)+cos(k+10)+.....+cos(k+90) dla podanego w stopniach kąta k, wywołuje tę funkcję dla wartości parametrów podanych w formularzu.

<form action="?" method="post">
	<input type="text" name="formularz">
	<input type="submit" value="Wyślij">
</form> 


<?php
function cosinus( $input ) {
	$suma = 0;
	for( $licznik = 1; $licznik <= 9; $licznik++ ) {
		
		$suma = $suma + cos(deg2rad($input));
		$input = $input+10;
		
	
	}
	return $suma;

}

$form = $_POST['formularz'];

if( !isset($form) )
exit('Podaj kąt do obliczenia');

$filtr = '/^[0-9]+$/';
if( !preg_match($filtr, $form) || $form=="" )
exit('Nie wprowadzono liczby');
	
echo cosinus($form);
?>

Dodatkowo zabezpieczymy wywołanie przed podaniem w formularzu innych znaków, nie cyfr, oraz informację o błędzie gdy zostanie przesłany pusty formularz.

Autor: . Tagi: , , . Źródło obrazka porady: Pixabay

Dodaj komentarz

avatar