Język skryptowy, który służy do tworzenia programów oraz interpreter wykonujący je po stronie serwera (server-side scripting). Instrukcje języka PHP umieszczane są bezpośrednio w dokumencie HTML. Przed wysłaniem do przeglądarki serwer przekazuje dokument HTML interpreterowi PHP, który tłumaczy instrukcje tego języka wykonując zaprogramowane operacje.

Wstęp do kursu

Kurs ten ma za zadanie zaznajomić osobę kompletnie nieobeznaną z językiem PHP na tyle, aby sama była w stanie napisać skrypt o średnim poziomie złożoności. Nie piszę tutaj jak zainstalować serwer WWW czy dołączyć do niego obsługę PHP - od tego są inne dokumenty. Kurs w większości jest uniwersalny - można go stosować do wersji 3 i 4, lecz jeden rozdział (o sesjach) przeznaczony jest wyłącznie dla PHP4. Mam nadzieję, że osoba czytająca ten kurs zna język HTML oraz ma jakiekolwiek pojęcie o programowaniu.

Autor kursu: Leszek Krupiński, leszek@x-php.net