CSS (ang. Cascading Style Sheets, kaskadowe arkusze stylów) to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW, opracowany przez organizację W3C. To lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu HTML.

Wstęp do kursu

Kurs CSS opublikowany w serwisie pozwoli Ci zrozumieć podstawy tego języka i wykorzystywać je przy pracy nad własną stroną. Zapoznasz się m.in. z tworzeniem stron opartych o DIV-y oraz hackami, które pozwolą obejść różną interpretację stylów przez przeglądarki.

Autor kursu: Patryk yarpo Jar